Podmínky registrace

Uživatel, který se zaregistruje na těchto stránkách, souhlasí s podmínkami, které jsou níže v bodech vypsané.

V jakékoliv sekci, ve které je možné jakýmkoliv způsobem projevit svůj názor:

  • Je zakázáno uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR.
  • Jako nevhodné se považují urážky, pomluvy či vyhrožování komukoliv násilím. Tyto stránky také nebudou tolerovat podněcování nenávisti k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti. Smazány budou příspěvky vulgární nebo obscénní.
  • Zakázáno je rovněž zneužívání služeb těchto stránek k šíření reklamy a spamu, jakož i uveřejňování příspěvků či odkazů, které nesouvisejí s tématem článku, nebo odkazů na stránky s nelegálním obsahem.
  • Povoleno není ani opakované vkládání stejných příspěvků, tedy tzv. tapetování.

Další znění podmínek:

  • Zapovězeno je rovněž vydávání se za jinou osobu, uživatel, který se zde registruje, prohlašuje, že vyplněné údaje jsou pravdivé.
  • Uživatel dále souhlasí, že je obeznámen s podmínkou, že tyto podmínky nemusejí být konečné a jejich další znění může být rozvedeno dále v dalších sekcích těchto stránek. Např. u internetového obchodu a obchodních podmínek.

Uživatelé, kteří budou podmínky porušovat, musejí počítat s tím, že jim může být přístup na tyto stránky na neomezenou dobu zablokován. Redakce si zároveň vyhrazuje právo zasahovat do obsahu uživatelem vložených příspěvků a ty také podle vlastního uvážení odstraňovat.

Správci těchto stránek si dále vyhrazují právo tyto podmínky kdykoliv změnit.